Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 8 Kasım 2018 Lütfen bu gizlilik bildirimini PlaceDj mobil appini veya placedjapp.com sitesini kullanmaya başlamadan önce okuyunuz. Verilen hizmetlerden yararlanabilmek için tüm şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerin toplanması

PlaceDJ üyelik kapsamında sizden bazı bilgiler talep etmekte ve bunları saklamaktayız: Adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz veya posta kodunuz, ödeme yöntem(ler)iniz (kredi kartı bilgileriniz) ve telefon numaranız.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Hizmet/lerimize erişmek için kullanmış olduğunuz bilgisayar ya da mobil cihazlara dair bilgi topluyoruz. Bu bilgiler: PlaceDJ hizmeti kullanırken gerçekleştirmiş olduğunuz başlık seçimleri, dinleme geçmişi gibi bilgiler. Müşteri Hizmetleri ile girdiğiniz etkileşimlere dair bize ulaştığınız tarih, saat ve ulaşma sebebiniz, birimle aranızda geçen konuşmaların dökümleri gibi ayrıntılar ve bizi aramanız halinde telefon numaranız ve çağrı ses kayıtları. Cihaz kimlikleri veya diğer özel tanımlayıcılar. Cihaz ve yazılım nitelikleri (cihaz türü ve yapılandırması gibi), bağlantı bilgisi, sayfa görüntüleme istatistikleri, yönlendirme bağlantıları (örneğin, yönlendirme URL'leri), IP adresi (tarafımıza genel konumunuzu bildirebilir), tarayıcı ve standart web sunucusu günlük bilgisi. Reklam verileri de (reklamların mevcudiyeti ve gösterimine dair bilgiler, site adresi, aynı zamanda tarih ve saat gibi) dahil olmak üzere çerezler, web işaretçileri ve diğer teknolojiler kullanımı aracılığıyla toplanan bilgiler. (Daha ayrıntılı bilgi için "Çerezler ve İnternet Reklamcılığı" bölümümüze bakınız.)

Diğer kaynaklardan alınan bilgiler

Hizmetlerin kullanılması, erişilmesi durumunda başka kaynaklardan da bilgiler edinilmektedir. Bu bilgileri, işbu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan uygulamaların yanı sıra, söz konusu verinin kaynağı tarafından getirilen her türlü ek kısıtlama uyarınca koruyoruz. Bu kaynaklar zaman içinde değişmekle birlikte, şunları içerebilir: Hizmetimizi kişiselleştirmemiz ve bu Gizlilik Bildirimi ile tutarlı diğer kullanımlar için, IP adresinize göre bir konumu tespit etmemize yardımcı olan hizmet sağlayıcılar. Hizmetimizi kendi cihazlarında kullanıma sunan veya birlikte ortak markalı hizmetler sunduğumuz ya da ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz belli iş ortakları. Sizinle ilişkilerine bağlı olarak bize güncel ödeme yöntemi bilgilerini sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları. Demografik, ilgi alanına dayalı ve çevrimiçi reklamlarla ilgili verileri temin ettiğimiz çevrimiçi ve çevrimdışı veri sağlayıcıları. Devlete ait açık veri tabanları gibi halka açık kaynaklar.

Bilgilerin kullanımı

Bu bilgileri; hizmet ve tanıtım girişimlerimizi sunmak, analiz etmek, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek; üyelik kaydınızı, sipariş ve ödemelerinizi işleme koymak; sizinle bu ve diğer konular hakkında iletişime geçmek amacıyla kullanıyoruz. Örneğin bu bilgileri Genel coğrafi konumunuzu saptamak, tarafınıza yerelleştirilmiş içerik sunmak, tarafınıza ilginizi çekeceğini düşündüğümüz film ve diziler hakkında özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmak, İnternet servis sağlayıcınızı saptamak, soru ve taleplerinize hızlı ve verimli bir şekilde cevap verebilmek. Dolandırıcılık da dâhil olmak üzere yasaklanmış olması muhtemel ya da yasa dışı etkinlikleri önlemek, saptamak, soruşturmak ve şartlarımızı tatbik etmek (ücretsiz deneme hakkı sahipliğini denetlemek gibi). İzleyici kitlemizi analiz etmek ve anlamak, hizmetimizi geliştirmek (kullanıcı arayüz deneyimleri de dâhil olmak üzere), içerik seçimi ile tavsiye algoritmalarını ve sunumunu iyileştirmek. Sizlere PlaceDJ hakkında bilgiler, PlaceDJ’de mevcut olan yeni özellik ve içerikler, özel teklifler, tanıtım duyuruları ve tüketici anketleri hakkında ayrıntılar aktarabilmek ve şifre sıfırlama talepleri gibi işlem taleplerine dair tarafınızla iletişime geçmek (örneğin e-posta, anlık bildirimler, kısa mesaj ve çevrimiçi mesajlaşma kanalları aracılığıyla) gibi amaçlarda kullanıyoruz.

Bilgilerin açıklanması

PlaceDJ aşağıdaki belli sebepler ile, bilgilerinizi üçüncü tarafa açıklayabilir. PlaceDJ şirketler ailesi: Bilgilerinizi Netflix şirketler ailesiyle. Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerin sunumunda bize yardımcı olmaları veya hizmetleri bizim adımıza sunmaları için başka şirketler, aracılar veya yükleniciler ("Hizmet Sağlayıcılar") kullanıyoruz. Örneğin, pazarlama, reklam, iletişim, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması, hizmetimizin kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi, kredi kartı işlemlerinin veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması, borçların tahsil edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve geliştirilmesi (kullanıcıların hizmetimizle etkileşimi dahil) ve tüketici anketlerinin gerçekleştirilmesi ve idaresi için Hizmet Sağlayıcılarla birlikte çalışıyoruz. Bu tür hizmetlerin sağlanması sırasında, bu Hizmet Sağlayıcılar kişisel veya diğer bilgilerinize erişebilirler. Bu kişilere, kişisel bilgilerinizi kendi hizmetlerini sağlama ile bağlantılı işler dışında kullanma veya açıklama yetkisi vermiyoruz. Promosyon teklifleri: Katılabilmeniz için bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamızı gerektirecek ortak promosyonlar veya programlar sunabiliriz. Bu tür promosyonların uygulanmasında, adınızı ve söz konusu teşvikin yerine getirilmesiyle bağlantılı başka bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu üçüncü tarafların kendi gizlilik uygulamalarından sorumlu olduğunu lütfen unutmayın. Yasaların zorunlu kılması: PlaceDJ, şu gerekçeler ile de paylaşabilir; (a) yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal işlemin gerektirmesi halinde veya resmi mercilerden gelen talepleri karşılamak, (b) geçerli kullanım koşullarının potansiyel ihlallerinin araştırılması dahil olmak üzere, bunları uygulamak, (c) yasa dışı olan veya yasa dışı olduğu şüphesi bulunan faaliyetleri (ödeme dolandırıcılığı dahil), güvenlikle ilgili veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya bunlarla ilgili başka işlemler için veya (d) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde, PlaceDJ, kullanıcıları veya kamunun haklarına, malına veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek için, kişisel bilgilerinizi veya diğer bilgilerinizi açıklayabilir veya başka biçimde kullanabilir. İşletme devirleri: Herhangi bir yeniden örgütlenme, yeniden yapılandırma, birleşme veya satışla bağlantılı olarak ya da varlıkların diğer yollarla devredilmesi durumunda, alıcı tarafın kişisel bilgilerinize Gizlilik Bildirimimize uygun şekilde özen göstermeyi kabul etmesi kaydıyla, kişisel bilgileri de içeren bilgiler ilgili taraflara aktarılacaktır. Bilgilerin paylaşımı esnasında kişisel bilgileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere ve kapsamlı veri koruma kanunları bulunan diğer bölgelere aktardığımız herhangi bir durumda, söz konusu bilgilerin bu Gizlilik Bildirimi uyarınca ve veri korumasına ilişkin geçerli yasaların izin verdiği ölçüde aktarılması sağlanacaktır.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin kaybolmasına, çalınmasına ya da onlara izniniz olmaksızın erişilmesine, kullanılmalarına ve değiştirilmelerine karşı sıkı idari, mantıksal, fiziksel ve yönetimsel tedbirler uygulamaktayız. Bu tedbirler, kişisel bilgilerinizin işlenmesi risklerine uygun seviyede güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi, değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızdan zaman zaman güncellenecektir. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak, (ne zaman yürürlüğe girecekleri de dahil olmak üzere) yasalar uyarınca bildirimde bulunacağız. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra PlaceDJ hizmetini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve (geçerli olduğu sürece) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Çerezler

Çerezler, genellikle web sitelerini ve çevrimiçi hizmetleri ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda cihazınıza kaydedilen küçük veri dosyalarıdır. Web sitelerinin çalışmasını veya daha verimli çalışmasını sağlamak ve ayrıca raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da reklamların kişiselleştirilmesine yardımcı olması için yaygın olarak kullanılırlar. Biz ve Hizmet Sağlayıcılarımız, çerezleri ve diğer teknolojileri ("web işaretçileri" gibi), ayrıca reklam kimliklerini çeşitli nedenlerle kullanmaktayız. Örneğin, geri döndüğünüzde sizi hatırlayarak hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak, hizmetlerimizi sunmak ve analiz etmek için bu teknolojileri kullanırız. Ayrıca çerezleri ve reklam kimliklerini, kullanıcılarımız ve olası ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve pazarlama veya reklamcılık çalışmalarını kişiselleştirerek sunmak için de kullanırız. Bu teknolojileri kullanımımız hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyoruz, dolayısıyla bu bölümde kullandığımız teknoloji türleri, bunların ne işe yaradığı ve kullanımlarına ilişkin tercihleriniz açıklanmıştır.

Reklam kimlikleri

Reklam kimlikleri çerezlere çok benzer ve birçok mobil cihazda ve tablette (örneğin, Apple iOS cihazlarındaki "Reklamverenler için Tanımlayıcı" (veya IDFA) ve Android cihazlardaki "Google Reklam Kimliği"), ayrıca belli yayın izleme cihazlarında bulunur. Çerezler gibi reklam kimlikleri de size daha fazla hitap eden çevrimiçi reklamlar sunmak için kullanılır.

Çerezlerin ve kimliklerinin kullanımı

Hizmetin sunulması için gerekli çerezler: Bu çerezler, web sitemizi veya çevrimiçi hizmetimizi sunmak için kesinlikle gereklidir. Örneğin, biz ve Hizmet Sağlayıcılarımız, bu çerezleri üyelerimiz web sitemizi ve uygulamalarımızı kullandığında kendilerine hizmetlerimizi sunabilmemiz amacıyla, üyelerimizin kimliğini doğrulamak ve tanımlamak için kullanabiliriz. Ayrıca Kullanım Koşullarımızı uygulamamıza, dolandırıcılığı önlememize ve hizmetimizin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olurlar. Performans ve işlevsellik çerezleri: Tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olması için ve daha önce girdiğiniz bilgileri (örneğin üye girişi sırasında) yeniden girmenizin gerekmesini önlenmesi amacı ile kullanılır. Ayrıca Hizmet kullanımları hakkında bilgi toplamak amacı ile kullanılır. Reklam çerezleri ve reklam kimlikleri: Bu çerezler ve reklam kimlikleri, bu ve diğer web siteleri ve uygulamaları kullanımınız, reklamlar ve e-postalara yanıtlarınız gibi bilgileri, size daha fazla hitap eden reklamları sunmak için kullanır. Bu tür reklamlara "ilgi alanına dayalı reklam" denir. Hizmetimizle ilişkili reklam çerezlerinin çoğu Hizmet Sağlayıcılarımıza aittir.